V. Fidesz IT Nyári Egyetem, Zánka
2012.09.03

A Fidesz Ifjúsági Tagozata augusztus 17-19 között rendezte meg nyári táborát a Balatonnál, a zánkai ifjúsági üdülőben. A „Szakpolitika regionális szinten” címet viselő, mintegy 150 fiatal részvételével megvalósult rendezvényt jelenlétükkel tisztelték meg olyan neves hazai politikusok és politikai szakértők is, mint Deutsch Tamás Európai Parlamenti képviselő, Gulyás Gergely országgyűlési képviselő, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, vagy Török Gábor politológus. A rendezvény célja a nyári tábor tradíciójának felélesztése mellett a fiatalok közti párbeszéd, az egymás közti tapasztalatcsere elősegítése volt.


 

Veress Áron

 

A tábor kezdő napján az egybegyűlt fiatalokat Veress Áron, a Fidesz Ifjúsági Tagozatának elnöke köszöntötte. Nyitó beszédében Veress Áron az eddig elért sikerek mellet kiemelte a fiatalok előtt álló feladatokat is. A már megkezdett munka továbbvitelén túl így kiemelte a szervezet továbbfejlesztésének, építésének, a megszerzett tapasztalatok hazavitelének, átadásának fontosságát. Az Ifjúsági Tagozat legfontosabb feladatai között említette nem csupán a fiatalok érdekeinek képviseletét, hanem egy kétirányú aktív és produktív párbeszéd kialakítását és fenntartását az anyapárt képviselőivel. Beszédében összegezte az elmúlt egy év tapasztalatait, melyek közül kiemelte a European Democrat Students Sopronban tartott, az Ifjúsági Tagozat által szervezett nyári egyetemét. „Egy ilyen volumenű nemzetközi rendezvény szervezése és sikerre vitele komoly bizalomnövelő hatással bír, így kiemelkedő szerepe van az országgal szemben gyakran megszólaló ellenséges hangok elhallgattatásában is.”

 

Tamási Anna

 

A tábor második napjának reggelét Tamási Anna a Fidesz Ifjúsági Tagozat Külügyi Kabinetének elnöke nyitottameg. Előadásában beszélt a Külügyi Kabinet nemzetközi szervezetekben betöltött szerepéről, így az Európai Néppárt ifjúsági szervezetében az EDS-ben, valamint a DEMYC-ben, illetve a regionális együttműködést képviselő Central European Youth Cooperation-ben való részvételéről. Köszönetet mondott továbbá az Ifjúsági Tagozat munkásságát oly régóta támogató szervezeteknek, mint a Konrad Adenauer Alapítvány, a Robert Schuman Alapítvány vagy az International Republican Institute. Tamási Anna, mint a European Democrat Students alelnöke a fiatal generáció közéletben való szerepvállalásának fontosságát érintve elmondta – „Mindig hatalmas megtiszteltetés, amikor az ember hazáját nemzetközi színtéren képviselheti. Az itt megszerzett tapasztalatok, valamint önmagunk megmutatásának lehetősége pedig kiemelt fontossággal bírnak mind az ország, mind pedig szervezetünk számára egyaránt.”

 

Kovács Patrik

 

Rövid szünetet követően a résztvevők Kovács Patrik, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének elnökétől hallhattak lelkesítő, támogató gondolatokat a fiatalok vállalkozásindítási lehetőségeiről. Előadásában Kovács Patrik elmondta hazánkban az ifjúsági munkanélküliség eléri 20,5%-ot, mégis a fiatalok csupán 45%-ka gondolkodik vállalkozásindításon, s mindössze 3.7%-uknak van saját vállalkozása. Majd hozzátette, hogy Magyarországon egészen a mai napig nem látjuk reális alternatívának a vállalkozást, hiszen ehhez a volt szocialista országokban máig negatív kép társul, míg nyugaton a vállalkozó megbecsült, termelő személy. „A mai világban fiatalként azonban már sokkal egyszerűbb sikereket elérni, mint 10-20 évvel ezelőtt. Ugyanakkor óriási a piaci verseny, így szükség van megkülönböztető tudásra, ugyanis a válság idején már eljött a hatékony erőforrás gazdálkodás ideje, értéket kell képviselni.” Kovács Patrik kifejtette, ugyan napjainkban valóban komoly gondot jelent az elhelyezkedés, de ebben a mi saját felelősségünk is kiemelkedő, a fiatal generációt tehát fel kell ébreszteni.

Szombat délután került sor arra a kerekasztal beszélgetésre, melynek keretében Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője, az Ifjúsági Tagozat volt elnöke, Török Gábor politológussal, valamint Gulyás Gergely országgyűlési képviselővel, a Fidesz frakcióvezető-helyettesével számos olyan aktuális témát is érintett, mint az új magyar alkotmány, és az azzal kapcsolatos tapasztalatok, valamint annak megjelenése a nemzetközi színtéren, az előzetes regisztráció kérdése, vagy a fiatalok külföldre való vándorlásának problematikája.

Az új magyar alkotmánnyal kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta a 2010-es választási győzelmet követően a kétharmados többség lehetőséget adott rá, hogy a kormány éljen a jogi felhatalmazással, és új alkotmányt hozzon létre. Az új alkotmány nagyon fontos szimbolikus jelentést hordoz magában, hiszen egy demokratikusan választott országgyűlés fogadta el. Fontos újításként nevezte meg a gazdasági alkotmányosságra vonatkozó szabályokat, az államadósságra vonatkozó korlátozást, a költségvetési tanács szerepének növekedését, valamint azt a tényt, hogy Magyarország új alkotmánya elsőként foglalkozik a kisebbségek jogaival. Jelentős újításnak számít a preambulum is, hiszen magyar alkotmánynak rendes preambuluma még nem volt. Török Gábor szerint szintén örvendetes, hogy az új alkotmányt egy szabadon választott parlament alkotta meg, ugyanakkor az is igaz, hogy a legkisebb parlamenti felhatalmazás a mi alkotmányunk mögött áll, gyakran egy pártinak nevezik, ezért egy esetleges kormányváltás után ennek közjogi, politikai legitimitása kérdésessé válhat. De függetlenül a megszületés körülményeitől véleménye szerint, ez az alkotmány is stabilizálódik majd. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban kifejezte: „Tartalmát tekintve ez az alkotmány kompromisszumos alkotmány. Azt pedig nem hiszem, hogy szavazatokat lehetne szerezni azzal, hogy valaki egy új alkotmány elfogadásával érvel.”

 

Gulyás Gergely, Török Gábor, Loppert Dániel

 

Loppert Dániel ezt követően Sólyom László volt köztársasági elnök aszófői beszédében elhangzott bíráló szavait idézte az alkotmánnyal kapcsolatban. Török Gábor erre reagálva elmondta: „A kétharmad egyfajta mindenhatóság érzést jelent mind a kormány, mind pedig a választók számára. Lehetett volna kicsit gálánsabbnak, önkorlátozóbbnak lenni. A kétharmadbetegség azonban magával hoz egy arrogáns stílust, a stílus pedig maga az ember, maga a politika.” Gulyás Gergely Sólyom László aszófői beszédét sok helyen, például a Romániával való összehasonlításban is igazságtalannak érzi, valamint az igazságszolgáltatással kapcsolatos vádakat is cáfolhatónak tartja. Azt pedig, hogy milyen stílusban kormányoz egy kormányzati erő, véleménye szerint lépésről lépésre kell értékelni.

 

 

Török Gábor az előzetes regisztráció bevezetésének kérdésével kapcsolatban elmondta, ennek bevezetése egyfajta választói önszelekciót eredményezne. „Tudatosabb választói magatartás kialakításának céljából ennek lenne értelme, de egyébként csak két kampányt generálnánk. Számomra leginkább felesleges, értelmetlen dolognak tűnik, a kezdeményező, pedig nem mer tisztán beszélni.” Gulyás Gergely kifejtette, jelenleg nem látja, hogy az előzetes regisztráció esetleges bevezetése a Fidesz számára politikai hasznot hozhatna. Véleménye szerint ugyanakkor érdemes azzal számolni, hogy mennyire ütne vissza mindez arra, aki bevezeti.

 

A fiatalok egyre nagyobb arányú külföldre való kivándorlásával kapcsolatosan Török Gábor a kormány szempontjából első sorban azokat a felméréseket tartja aggasztónak, melyek szerint a Fideszt támogató fiatalok száma nagyon megcsappant, míg a Jobbik és az LMP jelentős szeletét a 16-20 évesek alkotják. A Fidesznek változtatnia kell ezen, különben egyre jobban eltolódik az idősebb generáció felé.

Gulyás Gergely erre reagálva elmondta, a fiatalok elvándorlása olyan szempontból normális, hogy a változásokra ők tudnak a leggyorsabban reagálni. Véleménye szerint pedig a Fidesz még mindig jó helyen áll a fiatalok körében.

 

Deutsch Tamás

 

A kerekasztalt követő rövid szünet után Juhász Annamária az Echo TV munkatársa beszélgetett Deutsch Tamás, Európai Parlamenti képviselővel. Néhány, karrierjének fontosabb állomásait felelevenítő képsort követően Deutsch Tamás a jelen lévő fiataloknak beszélt a londoni olimpián szerzett élményeiről. Arról pedig, hogy több bal oldali újságíró nem sikerként értékelte sportolóink teljesítményét elmondta: „A magyar közgondolkodásban mindig is megvolt az, hogy a közös, nemzeti összetartozást is mutató örömmel szemben próbálnak egyesek érvelni. A britek ezzel szemben úgy fogták fel a szurkolást, hogy az a nemzettudatot építi, és biztosan ott is voltak ellenséges hangok, de ezeket inkább kinevetik, és nem foglalkoznak vele, és nekünk is ezt kellene tenni.” Az EU Magyarországot érő kritikáival kapcsolatban Deutsch Tamás elmondta, nem szabad elfelejtenünk, hogy régi és új EU tagok között igenis van különbség. Ezek az országok ugyanis teljesen más történelmi tapasztalatokat hoztak magukkal, Nyugat Európa pedig a saját értékrendszerében próbálja elhelyezni ezeket a dolgokat. Manapság gyakran csúsztatásokkal próbálnak nyilatkozatokat úgy beállítani, mintha demokráciát fenyegető tettek lennének. Mindehhez hozzátette: „Európa azonban egy olyan hely, ahol mindenki a maga útját járja a közös szabályokat betartva. Mi is a magunk útját járjuk úgy, hogy a közös szabályokat betartjuk. Ugyan abban a klubban két szereplőre nem lehet különböző szabályokat alkalmazni.” Az EU tagországai közti különbséggel kapcsolatban megjegyezte: „A különbségtétel régiek és újak között még megvan. Ez egy olyan dolog, amit az idő fog begyógyítani, hosszú együttélés, ami ezt a vélekedést meg fogja változtatni.”

 

 

A rendezvényt szombat este vacsora, majd a fiatalok jó hangulatú, Balaton parti összejövetele zárta. A tábor résztvevőinek aktivitását ezúton is köszönjük, köszönet illeti továbbá meghívott előadóinkat, valamint a rendezvény fő támogatóját, a Konrad Adenauer Alapítványt is.

 

szerk.

 

Kampány 2010
III. Nyári Egyetem - Balatonszárszó 2009
EP-kampány 2009
Március 15-ei megemlékezés a Bem téren
Antall József-megemlékezés
Demokrácia és szélsőségek
Országos Tanácsülés - Pécs 2008
Debreceni IT a jégen
II. Országos IT-tábor Balatonszárszón
III. Baranya megyei Fidesz IT-tábor
Divatbemutató
EDS Téli Egyetem
Tisztújítás-2007
I. Országos IT-tábor
EFOTT-2007
Alakuló ülés